PERSONLIGHEDSFORVANDLING

Man kan, som jeg her på hjemmesiden viser, ud fra en række forskellige synsvinkler kraftigt underbygge  påstanden om at Bibelen er troværdig, men jeg vil lige pege på yderligere et argument: Bibelen siger at når et menneske kommer til tro på at Jesus er Guds søn, og vender sig fra sin synd for at blive Jesu efterfølger, så dør hans gamle syndige natur, og et nyt menneske fødes af Gud. Et menneske, som så derefter er Jesu åndelige bror, og medarving til Guds kommende rige. Man får altså en ny personlighed! Men her bliver jeg nød til at sige noget, som ikke er politisk korrekt:
    Der er mange, der siger om sig selv at de er genfødte kristne, som aldrig er gået igennem en sand omvendelse med syndserkendelse og venden ryggen til sin gamle syndige livsstil. Det er derfor Jesus siger ” Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter.  Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje”.

 

Hvis et menneske kommer til dig og siger at han er blevet en kristen, men han lever videre, akkurat, som han var før, så tro ham ikke. En sand omvendelse vil altid føre til personen får en ny personlighed og et nyt værdisæt.

 

Du skal ikke alene bedømme Bibelen ud fra hvad du ser i dem, der kalder sig kristne!  Der er mange, der kalder sig kristne, men det er kun dem, der i sandhed er født af Gud, hvis liv afspejlerJesu væsen!

 Inden jeg går videre vil jeg fortælle om at jeg drev en lille virksomhed i en årrække. Der fik jeg af og til besøg af en mand fra firmaet Mercuri Urval, som er det, der i daglig tale kaldes et headhunterfirma, som hjælper virksomheder, der mangler en medarbejder med at finde den helt rigtige til stillingen. Jeg spurgte den af deres konsulenter, der jævnligt besøgte mig for at sælge sin hjælp til mig om hvordan de kunne være sikre på at de nye medarbejdere de finder til ledige stillinger vil blive ved med at være gode medarbejdere efter deres ansættelse. Hans svar var at de gjorde det at de analyserede vedkommendes personlighed, og de vidste med sikkerhed at et menneske aldrig ændrer personlighed, så derfor: passer han på ansættelsestidspunktet, så passer han også fremover.

Her kommer vi så til det vidnesbyrd om Bibelens troværdighed, som jeg vil pege på: Folk, der bliver født på ny bliver forvandlede. Verden vrimler faktisk med eksempler herpå. Jeg ville dog ønske at der var mange flere eksempler end der faktisk er, men der er sket det sørgelige i mange kirker at man er mere optagede af at være politisk korrekte og få mange medlemmer, end af at forkynde det Bibelen siger: At mennesker generelt er fortabte syndere, som trænger til at blive forvandlede (fornyede)! Det taler man ikke så meget om, for man vil jo ikke støde folk på manchetten (at man kan være nødt til at risikere at støde folk for at frelse dem fra evig fortabelse er ikke noget man vil ind på, for vi må jo ikke dømme!). Nu er det så at jeg gerne vil vise dig en succerig doktor, der begyndte at studere bibelen af sig selv og så kom til at se sig selv i sandhedens lys, og derfor valgte at overgive sig til Jesus, klik på det understregede her efter kolonet og se hvad der så skete: Ateistisk doktor bliver kristen

 

 

For nu at ”skære det ud i pap”
så er det jeg vil sige det at et stærkt bevis på Bibelens troværdighed er den forvandling, der sker med et menneske, der ærligt og fuldt overgiver sig til Bibelens kald, for den forvandling der sker kan ikke forklares rent psykologisk. Det gamle menneske skal dø åndeligt, og et nyt fødes af Gud. Præcist, som Bibelen forklarer. Gud er ikke reperatør eller healer. Han er fornyer. Nå jo, vi ser fra tid til anden at Gud vælger at helbrede et menneske for en fysisk sygdom, som kræft eller lignende, men vejen til evigt liv går igennem det at det gamle uforbedrelige  menneske skal dø og et nyt retfærdigt menneske fødes. Bibelens budskab er at det er noget Gud ønsker for ethvert menneske uanset baggrund og nuværende tilstand uanset om man er "god" eller "ond", så min opfordring er: følg dr. Viehmans eksempel. Du vil aldrig i evighed fortryde det!