PERSONLIGHEDSFORVANDLING

Man kan, som jeg her på hjemmesiden viser, ud fra en række forskellige synsvinkler kraftigt underbygge  påstanden om at Bibelen er troværdig, men jeg vil lige pege på yderligere et argument: Bibelen siger at når et menneske kommer til tro på at Jesus er Guds søn, og vender sig fra sin synd for at blive Jesu efterfølger, så dør hans gamle syndige natur, og et nyt menneske fødes af Gud. Et menneske, som så derefter er Jesu åndelige bror, og medarving til Guds kommende rige. Man får altså en ny personlighed! Men her bliver jeg nød til at sige noget, som ikke er politisk korrekt:
    Der er mange, der siger om sig selv at de er genfødte kristne, som aldrig er gået igennem en sand omvendelse med erkendelse af at de er fortabte syndere, hvis eneste redning er Jesus, som så vælger at vende ryggen til deres gamle syndige livsstil, og følge Jesus. Det er derfor Jesus siger ” Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter.  Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje”.

 

 

Jeg vil gerne vise dig et par eksempler på hvordan mennesker bliver forvandlet igennem det åndeligt set at blive født af Gud, men det webhotel jeg bruger til nærværende hjemmeside, er ret kompliceret at bruge, så jeg vil linke til en side jeg har lavet på en af mine andre hjemmesider. Du skal bare klikke her.