væraltidrede.dk

Ekstrabibelske skrifter

Hvad menes der med Ekstrabibelske skrifter? Jo, det er andre skrifter end Bibelen, som bekræfter Bibelen. Mange er ikke klar over at der er dusinvis af ikke-bibelske skrifter, der bekræfter den historiske korrekthed af personer, steder og begivenheder, som Bibelen nævner. For eksempel bekræfter ikke-bibelske skrifter eksistensen af mindst 80 personer nævnt i Bibelen (50 fra Det Gamle Testamente, og 30 fra Det Nye Testamente).

Bibelkritikere var engang inde på den absurde ide at Jesus selv var en mytologisk figur, men Flavios Josefus var en romersk historiker fra det første århundrede, og han nævner mere end et dusin personer fra Det Nye Testamente inkl. Johannes døberen, Herodes den store, og også Jesus selv. Han var ikke en kristen, men her er et uddrag fra en af de gange han skriver om Jesus: ”På den tid var der en viis mand kaldt Jesus. Hans livsførelse var god, han var kendt for at være retskaffen, og mange jøder og folk fra andre nationer blev hans disciple. Pilatus dømte ham til at dø ved korsfæstelse, alligevel ophørte hans tilhængere ikke med at være hans disciple. De fortalte at han havde vist sig levende for dem efter korsfæstelsen ”. Derudover skrev Jødiske rabbinere, som forsøgte at advare jøder imod at tro på Jesus, som værende Messias en bog med titlen Avodah Zara,  her fortælles om Jesus at Han helbredte syge og endda rejste dem fra de døde, og at Han opstod fra de de døde efter sin korsfæstelse, og at Han derefter steg til himmels fra Olivenbjerget.

Der er masser af kilder, udenfor Bibelen der bekræfter beretningen om Jesus, der er faktisk 39 kilder fra de første 150 år efter Jesu levetid, som giver os mere end 100 fakta om Jesu liv, lære, død og opstandelse.