væraltidrede.dk

OM JUNK DNA

udsnit af DNA molekyle

Da jeg gik i folkeskolen lærte man mig at blindtarmen er et rudiment. Dvs. et organ, der er blevet til overs i i menneskets evolution fra laverestående dyrearter. Man så faktisk blindtarmen, som et bevis på Darwins teori. Man mente ikke at blindtarmen havde nogen funktion og fjernede den uden videre, såfremt en person fik blindtarmsbetændelse.

Senere hen har man dog opdaget at blindtarmen faktisk har en vigtig funktion.
   Det kan du læse om her:  blindtarmens funktion. 
Forskere, der er tilhængere af evolutionsteorien er for manges vedkommende tilhængere af den ateistiske religion, og ser evolutionsteorien, som et af deres bedste argumenter  (eller i hvert fald et nødvendigt argument) for deres tro. Det har fået dem til at angribe forskere, som er tilhængere af ID tanken (tanken at der står en intelligens bag skabningen) på en måde, som på det nærmest virker hadsk og krigerisk.  
   Det gør de med påstanden om at ID tanken vil være en klods om benene på moderne forskning, og at fortalere for ID tanken derfor bør udelukkes fra forskningsmiljøet.
Nu er det imidlertid sådan at for enhver, der studerer DNA molekylet og levende cellers funktion i det hele taget, springer det i øjnene at der må stå en intelligens bag dette komplekse system som er totalt afhængigt af DNA molekylet, som ikke bliver bundet sammen af kovalens, og altså ikke kan forklares ud fra kemiske love. 
Vi kender ikke noget andet medie i hele universet, som kan oplagre så megen information, som DNA molekylet, og alle og enhver ved at information genereres af inteligens. Til illustration kan nævnes at i forsøget med at opbygge kunstig intelligens på supercomputere er det højeste antal kodelinjer man har kunnet opbygge 100.000. til sammenligning indeholder et enkelt DNA molekyle 3.000.000.000 kodelinjer.
   Man kan se på DNA molekylet, som et stykke hardware, der indeholder software (data) til brug ved opbygning af nye celler. Når en ny celle opbygges, så er der et molekyle, der ved en proces, som på engelsk kaldes transcription (afskrivning) kopierer de data, der er oplagret i DNA molekylet for (uden for cellekernen) at bruge det til opbygning af de tusinder af forskellige proteiner, der skal anvendes i den nye celle. Man har derfor set på DNA molekylet, som en ren og skær database (lidt, som i en computer), men det har vist sig at ikke hele DNA molekylet bruges på den måde. 
De dele, der ikke bruges på den måde har man så benævnet ”Junk DNA” (affalds DNA) det har man gjort ud fra den samme tankegang, som førte til at kalde blindtarmen for et rudiment. Imidlertid har forskere, som er tilhængere af ID tanken sagt ” nej, det er ikke junk (affald. Det vil garanteret vise sig at have en funktion, for står der en intelligens bag, så må det have en funktion).

 

Nu har det vist sig at de har ret!


 
Junk DNA viser sig at have en lignende funktion i cellen, som programmer og software i computere: de styrer, hvordan de oplagrede data skal anvendes. Efter min mening vil en dygtig forsker acceptere det indlysende, og så udforske hvordan det indlysende fungerer.
  For eksempel vil en kvik nysgerrig dreng, som anskaffer sig en knallert typisk adskille sin knallert og samle den igen en gang om ugen fordi han har en naturlig trang til at udforske hvordan konstruktørerne (som han véd findes) har tænkt sig at knallerten skal fungere i mindste detalje. ID tilhængerne viste sig altså at være de bedste og mest realistiske videnskabsfolk hvad genforskning angår, og der er ingen grund til at forvente at de ikke også vil være det på andre felter.
De forskere, der på forhånd udelukker en bestemt forklaringsmodel står i stor risiko for at arbejde sig selv ind i en blindgyde uden mulighed for at komme videre til det rigtige resultat eller de kommer måske til at stå i stampe meget længe i en forkert forklaring.