væraltidrede.dk

PERSONLIGHEDSFORVANDLING

Man kan, som jeg her på hjemmesiden viser, ud fra en række forskellige synsvinkler kraftigt underbygge  påstanden om at Bibelen er troværdig, men jeg vil lige pege på yderligere et argument: Bibelen siger at når et menneske siger ja til Guds kald til tro på at Jesus er Guds søn, og vender sig fra sin synd for at blive Jesu efterfølger, så dør hans gamle syndige ånd, og en ny ånd fødes af Gud. Han er  derefter Jesu åndelige bror, og medarving til Guds kommende rige. Man får altså en ny personlighed! Men her bliver jeg nød til at sige noget, som ikke er politisk korrekt:
    Der er mange, der siger om sig selv at de er genfødte kristne, som i virkeligheden aldrig er gået igennem en sand omvendelse med erkendelse af at de er fortabte syndere, hvis eneste redning er Jesus, sådan at de valgte at vende ryggen til deres gamle syndige livsstil, og følge Jesus. Det er derfor Jesus siger ” Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter.  Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje”.

 Jesus siger desuden en anden ting, som det er vigtigt at mærke sig, og forstå: Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det.  For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men miste sig selv eller bøde med sig selv?

 Det Jesus hermed siger er at den, der ikke er villig til at vinke farvel til sin gamle syndige natur og livsstil vil gå evigt fortabt i helvede,
men er vedkommende villig til at vinke farvel til det gamle, så er det et første skridt på vejen til evigt liv i Himlen sammen med Jesus, for frelsen består i at det gamle menneske dør åndeligt, og et nyt fødes rent åndeligt. Det nye menneske er retfærdiggjort i Guds øjne, ved tro på at Jesus døde og opstod på vores vegne, for Jesus betalte straffen på det menneskes vegne. Det kræver en lidt længere teologisk forklaring. Den forklaring har jeg givet på en anden hjemmeside, og du kan se den ved at klikke her.

men første skridt frem imod at forstå det er at man over for Jesus bekender at man har overtrådt Guds lov, og lover at opgive sin syndige livsstil. Gør man det, så giver Gud én visdom til at forstå det.

 

 

 

Jeg vil gerne vise dig nogle eksempler på hvordan mennesker bliver forvandlet igennem det åndeligt set at blive født af Gud, men det webhotel jeg bruger til nærværende hjemmeside, er ret kompliceret at bruge, og jeg kan kun finde ud af at linke til for eksempel videoer på YouTube og lignende. Jeg kan ikke finde ud af at lægge videoer ind i siden her, så jeg vil sende dig videre til en side jeg har lavet på en af mine andre hjemmesider. Du skal bare klikke her.